محصولاتدستگاه‌های پاکت‌‌ گذار نئوپست › دستگاه تاکن و پاکت‌گذار اسناد DS63
دستگاه تاکن و پاکت‌گذار اسناد DS63
 • حداكثر سرعت : 2200 پاكت در ساعت
 • دو عدد سيني تغذيه كاغذ  A4 به همراه يك سيني براي اسناد ضميمه
 • سيستم آماده سازي اسناد قبل از پاكت گذاري
 • صفحه نمايشگر لمسي رنگي
 • امكان تغذيه اسناد در اندازه هاي مختلف
 • قابليت پاكت گذاري هوشمند، استفاده از باركد و OMR
 • داراي قابليت نصب نرم افزارهاي مديريتي  مانند OMS/UEM

بازگشت
 • حداكثر سرعت : 2200 پاكت در ساعت
 • دو عدد سيني تغذيه كاغذ  A4 به همراه يك سيني براي اسناد ضميمه
 • سيستم آماده سازي اسناد قبل از پاكت گذاري
 • صفحه نمايشگر لمسي رنگي
 • امكان تغذيه اسناد در اندازه هاي مختلف
 • قابليت پاكت گذاري هوشمند، استفاده از باركد و OMR
 • داراي قابليت نصب نرم افزارهاي مديريتي  مانند OMS/UEM